Universální plastový potrubní systém použitelný pro tlakové rozvody:

  • pitné a teplé vody
  • stlačeného vzduchu
  • řady dalších látek, pokud jim materiál PP-R odolává (nutno posoudit konkrétní případy – kontaktujte výrobce) nahrazení ocelových trubek plastovými má výrazně kladné ekologické a ekonomické ukazatele
  • minimální životnost při správné aplikaci 50 let
  • hygienicky nezávadný, nekoroduje
  • montáž – jednoduchá, čistá a rychlá
  • snadná manipulace – nízká hmotnost
  • nízká hlučnost
  • nízké tlakové ztráty třením
  • systém splňuje normy pro označení „ekologicky šetrný výrobek

Plastové trubky a tvarovky PP-R jsou vyráběny v těchto dimenzích: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm

HT systém + Master odpadní system

V dřívějších dobách se pro odvod splašků používalo potrubí z PVC. Je to dobrý a trvanlivý materiál, nesnáší však dlouhodobě teploty vyšší než 40°C. Splašky, které produkuje většina moderních domácností však mají teplotu až 100°C. 
Spolehlivé odvedení zaručí HT odpadní systém z polypropylenu. 
Běžný odpadní systém HT je dodáván v průměrech 32, 40, 50, 70, 100, 125 a 150 mm. 
Součástí nabídky Je nejširší sortiment tvarovek na českém trhu. Mimo běžných tvarovek jsou v sortimentu mimo jiné i i kombinované tvarovky – kolena s odbočkami. Na zakázku lze dodat i odbočky s jinými požadovanými hrdly či úhly.